ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • สินค้าร่วมรายการการขยายระยะเวลารับประกัน ได้แก่ QLED, The Frame, Premium UHD และ UHD เท่านั้น
  • แผนกลูกค้าสัมพันธ์จะทำการนัดหมายสำหรับบริการ Butler Service ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนใน www.ssthwarranty.com/TVprivilege ครบถ้วนตามข้อกำหนด
  • กรุณาแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น เพื่อประกอบการรับสิทธิพิเศษทุกครั้ง โดยท่านสามารถติดต่อขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ที่จุดขายทั่วประเทศ
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

?

ข้อมูลส่วนตัว