ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ Summer Promotion

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

กรอกผลิตภัณฑ์ที่ 1

?

ข้อมูลจัดส่งสินค้า (Delivery Address)

ข้อมูลส่วนตัว

* กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อใช้อ้างอิงในการรับของรางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • จำกัดสิทธิลูกค้า 1 ท่าน / 1 ของแถม / 1 รุ่นสินค้า ตลอดรายการ
 • โปรโมชันสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 15 มี.ค. 2562 – 19 พ.ค. 2562
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST จะได้รับ ส่วนลดตั๋วเครื่องบินการบินไทย มูลค่า 6,000 บาท (ได้รับบัตรส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ใบ และบัตรส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR10RYPXAWKNST, AR13RYPXAWKNST, AR18RYPXAWKNST, AR24RYPXAWKNST
  จะได้รับ ส่วนลดตั๋วเครื่องบินการบินไทย มูลค่า 5,000 บาท (ได้รับบัตรส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ใบ)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST, AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST จะได้รับ บัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด มูลค่า 2,500 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR18NYFTCGMNST, AR24NYFTCGMNST, AR15RYSTBWKNST, AR18RYSTBWKNST, AR24RYSTBWKNST จะได้รับ บัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด มูลค่า 1,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR10NYFTCGMNST, AR13NYFTCGMNST, AR10RYSTBWKNST, AR13RYSTBWKNST จะได้รับ บัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด มูลค่า 500 บาท
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 15 มี.ค. 2562 – 19 พ.ค. 2562 เท่านั้น
 • ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับของแถมในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 27 พ.ค. 2562 เท่านั้น
 • Serial number ของสินค้าต้องมี 15 หลัก จะอยู่บริเวณด้านข้าง/ด้านหลังของสินค้า
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัล หลังจากลงทะเบียน และส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน
 • กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถม
 • สินค้าตัวโชว์งดร่วมรายการทุกกรณี
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ Samsung Customer Contact Center 02-118-1888 วัน จ. – อ. 10.00น. – 19.00 น.
 • สำหรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินการบินไทย และบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด ทางบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด

 • รางวัลบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เท่านั้น
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากใช้ไม่เต็มมูลค่าของบัตร แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้
 • บัตรนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันออกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องใช้วงเงินในบัตรให้หมดก่อนวันหมดอายุ เมื่อบัตรหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุหรือโอนมูลค่าคงเหลือไปบัตรอื่นได้ทุกกรณี (สามารถดูวันหมดอายุได้ที่หลังบัตร)
 • บัตรนี้เปรียบเสมือนเงินสด กรณีบัตรสูญหาย ไม่สามารถทำการอายัดออกบัตรใหม่ หรือชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากบัตรสูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลายหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร เนื่องจากบัตรของขวัญมิได้ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของไว้ในระบบและสามารถเปลี่ยนผู้ถือได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือภายในบัตร ได้จากใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip) หรือ ติดต่อ KBANK Call Center 02-888-8822

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดตั๋วเครื่องบินการบินไทย (THAI Gift Voucher)

 • THAI Gift Voucher เทียบเท่าเงินสด เปลี่ยนมือได้ ใช้ร่วมกับการชำระเพิ่มด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตได้
 • THAI Gift Voucher ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร การบินไทย , ทัวร์เอื้องหลวง , THAI shop ทุกสาขาในประเทศไทย
 • THAI Gift Voucher จะสมบูรณ์ ต้องมีลายเซ็น ของผู้มีอำนาจ, สงวนสิทธิ์ไม่รับ THAI Gift Voucher ที่ชำรุด หรือ มีการแก้ไข
 • การบินไทย ไม่รับผิดชอบในกรณี THAI Gift Voucher สูญหาย และ ไม่สามารถออกเอกสารอื่นทดแทนได้
 • THAI Gift Voucher 1 ฉบับ ใช้ออกบัตรโดยสารได้ 1 ฉบับเท่านั้น กรณีมีมูลค่าคงเหลือ ใน THAI Gift Voucher จะได้รับคืนเป็น EMD เพื่อนำไปใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งต่อไป, ถ้าซื้อสินค้า THAI Shop จะไม่ทอนคืนเงินส่วนที่เหลือ
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ,ขอคืนเงิน หรือ ทอนเงินสดได้ทุกกรณี
 • วันเวลาใช้งาน และวันหมดอายุการใช้งาน ตามที่ระบุในบัตร
 • ** การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในทุกกรณีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ THAI Contact Center ที่ 02-356-1111 ( 24 ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถาม หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ที่


เพิ่มเพื่อน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: