ลงทะเบียนกิจกรรม PWB Smart Life
รับ Samsung Harman Kardon Soundbar พร้อมรับประกันสินค้า 3 ปี

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า

 • Samsung QLED 8K รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q900 ขนาด 82”, 75” จะได้รับ Samsung Harman
  Kardon Soundbar รุ่น HW-Q80R
 • Samsung QLED รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q90R ขนาด 82”, 65” และ Q80R 75” จะได้รับ
  Samsung Harman Kardon Soundbar รุ่น HW-Q60R
 • Samsung QLED รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q80R ขนาด 65”, 55” และ Q75R ขนาด 65” จะได้รับ
  Samsung Soundbar รุ่น HW-R550

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?
?

หลักฐานยืนยันการชำระเงิน (Proof of purchase)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

ที่อยู่ (Address)

ระบุสาขา Power buy ที่ท่านต้องการไปรับ Soundbar

(Power buy branch that you want to go to get the Soundbar.)

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น
(CONDITIONS OF THE PROMOTION)

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า Samsung TV ตามรุ่นที่ร่วมรายการข้างต้น ณ Power Buy Online-Shop และ Power Buy ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 ธันวาคม 2562 และเป็นสมาชิก The1 (หากยังไม่เป็นสมาชิก สมัครได้ฟรีที่ https://www.the1.co.th)
 • รับฟรี Samsung Soundbar (ตามรุ่นที่กำหนดข้างต้น) พร้อมขยายระยะเวลารับประกันสินค้า Samsung TV เป็น 3 ปี ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อลงทะเบียนตามที่เงื่อนไขกำหนดผ่านเวปไซต์ http://www.ssthwarranty.com/pwbsmartlife ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับของสมนาคุณได้ที่ PowerBuy สาขาที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบหลังลงทะเบียนสำเร็จ โดยนำเอกสารการชำระเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของสมนาคุณแก่พนักงาน หากไม่มีเอกสารการชำระเงินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณ และหากลูกค้าไม่มารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • การรับประกันสินค้า 3 ปี เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จตามเงื่อนไข ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 689 3255