Big Match Big Screen โชคจอใหญ่แจกใหญ่ แมตช์หยุดโลก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล


รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 5 (27 ก.ค. 2561)


รางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ อังกฤษ จาก 29 ประเทศ มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณณัฐฐาศศิ เนตรเหมือนทิพย์

รางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ จาก 29 ประเทศ มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณภชิสา กาญจนกูล
รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 4 (13 ก.ค. 2561)


รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C มูลค่า 129,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณวสุ กลมเกลี้ยง

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) มูลค่า 31,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • คุณประทุมวรรณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล
 • คุณพรชัย อยู่ประยงค์
 • คุณปัญญา ตระกูลไพบูลย์ผล

รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณบุญจิตร บุญยเกียรติวัฒนา
 • คุณอ้อมอรุณ ธนะหิรัญญา
 • คุณลักษมณ์ สวัสดิผล
 • คุณวาสนา จำเริญพานิช
 • คุณสวรส ขำนิล

รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 มูลค่า 18,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณภัควัฒน์ คำสอน
 • คุณกวิน เหตระกูล
 • คุณอัษฎาวุธ โภคา
 • คุณSunHee Hong
 • คุณอณุศร แก้วคูณ

รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 มูลค่า 15,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณกัลยากร เลิศวิริยะปิติ
 • คุณสมภพ ไพรรุ่งเรื่อง
 • คุณพิเชษ สีบัวไทย
 • คุณอนันต์ สะมัน
 • คุณเพชรนภา บัวแก้ว
รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 3 (6 ก.ค. 2561)


รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C มูลค่า 129,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณพราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) มูลค่า 31,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • คุณบรรจง มะณีศรี
 • คุณจงรักษ์ คนจริง
 • คุณณัฐวุฒิ โกสุมาศ

รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณดำรง สินธุสกุล
 • คุณณันทฉัตฏ์ ธัญสรกิตยาภรณ์
 • คุณนฤมล เพชรดี
 • คุณวงศกร เตชะพัตราภรณ์
 • คุณวีระชัย ศรีพยัคฆ์

รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 มูลค่า 18,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณชัชวิน ไกรทัต
 • คุณไพฑูรย์ เปี่ยมพอดี
 • คุณหนึ่งฤทัย นครรัมย์
 • คุณประทีป นิ่มเจริญ
 • คุณธันวา ทองหล่อ

รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 มูลค่า 15,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณจิตกรณ์ อ่อนละมัย
 • คุณอำนวย ดำรงพานิชชัย
 • คุณมาลี แสงเพ็ญฉาย
 • คุณชาญยุทธ พวงกำหยาด
 • คุณจิระ จันทร์งาม
รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 2 (29 มิ.ย. 2561)


รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C มูลค่า 129,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณธวัชชัย พุทธสุวรรณ

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) มูลค่า 31,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • คุณอุดม พงศ์สถาพร
 • คุณณภัทร รุ่งเรืองธัญญา
 • คุณพิมใจ จันทร์รุ่งเลิศ

รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณวินยาวดี สำราญรื่น
 • คุณวัฒนา วิริยะพงษ์
 • คุณChatri Khiawlueng
 • คุณฐิติพันธ์ ตรีเพ็ชร
 • คุณภาสกร พุฒิชัยกุลนาถ

รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 มูลค่า 18,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณยุพา เครือวงค์
 • คุณธัญญารัตน์ ดีด้วยชาติ
 • คุณธัญนันท์ ลีลาพากเพียร
 • คุณวรรณวิมล อินต่อม
 • คุณวีรินทร์ ฤกษ์ไชโย

รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 มูลค่า 15,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณวินิจ บุญชัยศรี
 • คุณBandhoon Supakavanich
 • คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
 • คุณพูลสวัสดิ์ โอโบล์แมน
 • คุณวีระศักดิ์ ปัญญาราช
รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 (22 มิ.ย. 2561)


รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C มูลค่า 129,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • คุณเทียนชัย นวไพบูลย์

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) มูลค่า 31,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • คุณอารยา ศรีโสภา
 • คุณไพรัตน์ พุฒแย้ม
 • คุณKantapong Laosuwanwat

รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณวันชัย สุขสมสิน
 • คุณธนกฤต โพธิ์ทอง
 • คุณSuthalinee Jungsathitkul
 • คุณภัทรพล ทองพูล
 • คุณอัมพา สรวยล้ำ

รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 มูลค่า 18,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณมิ่งสกุล แดนโพธิ์
 • คุณพนารัตน์ เลิศนิมิตร
 • คุณจรัสศรี วุธรา
 • คุณทินกร ท้าวทา
 • คุณอิสรีย์ ตั้งสวัสดิรัตน์

รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 มูลค่า 15,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • คุณสุรนัย เปียร์นนท์
 • คุณพัฒนา ไวทยวรนารถ
 • คุณนันทิพา อินทะชัย
 • คุณSuthep Surajavala
 • คุณพิศาล เสรีชวโรจน์

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1


รายละเอียดโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ซัมซุงที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 15 ก.ค. 61
  และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/bigmatchbigscreen ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 22 ก.ค. 61
 • ของรางวัลรวม 78 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,743,240 บาท โดยแจกรางวัลทุกสัปดาห์ รวม 5 สัปดาห์
  โดยกรุณาใช้ใบกำกับภาษีฉบับเต็มจากทางร้านค้าเป็นหลักฐานประกอบการร่วมสนุก

  ของรางวัลสัปดาห์ที่ 1-4 ได้แก่
  รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C จำนวน 4 รางวัล สัปดาห์ละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 129,990 บาท
  รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) จำนวน 12 รางวัล สัปดาห์ละ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 31,990 บาท
  รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 26,990 บาท
  รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 18,990 บาท
  รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,990 บาท

  ของรางวัลสัปดาห์ที่ 5 ได้แก่
  บัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ * จำนวน 2 รางวัล รางวัล 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท
  รายชื่อ 29 ประเทศ *สามารถเลือกประเทศที่ท่านอยากไปได้ด้วยตัวเอง
  1. เกาหลีใต้
  2. คอสตาริกา
  3. โครเอเชีย
  4. โคลอมเบีย
  5. ซาอุดีอาระเบีย
  6. เซเนกัล
  7. เซอร์เบีย
  8. ญี่ปุ่น
  9. เดนมาร์ก
  10. ตูนิเซีย
  11. บราซิล
  12. เบลเยี่ยม
  13. ปานามา
  14. เปรู
  15. โปรตุเกส
  16. โปแลนด์
  17. ฝรั่งเศส
  18. เม็กซิโก
  19. โมร็อกโก
  20. เยอรมัน
  21. รัสเซีย
  22. สเปน
  23. สวิตเซอร์แลนด์
  24. สวีเดน
  25. ออสเตรเลีย
  26. อังกฤษ
  27. อาร์เจนติน่า
  28. อุรุกวัย
  29. ไอซ์แลนด์
 • จับรางวัล วันที่ 20 มิ.ย., 27 มิ.ย., 4 ก.ค.,11 ก.ค., และ 25 ก.ค. 61 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ssthwarranty.com/bigmatchbigscreen, Fanpage : Samsung Thailand
  และ LINE @SamsungTH และ @SamsungTV วันที่ 22 มิ.ย., 29 มิ.ย., 6 ก.ค.,13 ก.ค., และ 27 ก.ค. 61 เวลา 16.00 เป็นต้นไป
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรอกผลิตภัณฑ์ที่ 1

?
+ เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดรุ่นที่ร่วมรายการ


ModelCurved/ FlatDefinitionCoupon
QA88Q9FAMKXXTFlatQLED22
QA65Q9FAMKXXTFlatQLED22
QA65Q9FNAKXXTFlatQLED22
QA75Q8CAMKXXTCurvedQLED22
QA65Q8CAMKXXTCurvedQLED22
QA65Q8CNAKXXTCurvedQLED22
QA55Q8CAMKXXTCurvedQLED10
QA55Q8CNAKXXTCurvedQLED10
QA75Q7FAMKXXTFlatQLED22
QA75Q7FNAKXXTFlatQLED22
QA65Q7FAMKXXTFlatQLED22
QA65Q7FNAKXXTFlatQLED22
QA55Q7FAMKXXTFlatQLED10
QA55Q7FNAKXXTFlatQLED10
UA55LS003AKXXTFlatFRAME8
UA65LS003AKXXTFlatFRAME18
UA65MU9000KXXTCurvedPUHD18
UA55MU9000KXXTCurvedPUHD8
UA65MU8000KXXTCurvedPUHD18
UA55MU8000KXXTCurvedPUHD8
UA82MU7000KXXTFlatPUHD18
UA75MU7000KXXTFlatPUHD18
UA65MU7000KXXTFlatPUHD18
UA55MU7000KXXTFlatPUHD8
UA65MU6500KXXTCurvedUHD14
UA55MU6500KXXTCurvedUHD6
UA49MU6500KXXTCurvedUHD5
UA55MU6400KXXTFlatUHD6
UA49MU6400KXXTFlatUHD5
UA65MU6300KXXTCurvedUHD14
UA55MU6300KXXTCurvedUHD6
UA49MU6300KXXTCurvedUHD5
UA75MU6100KXXTFlatUHD14
UA65MU6100KXXTFlatUHD14
UA55MU6100KXXTFlatUHD6
UA50MU6100KXXTFlatUHD5
UA49MU6100KXXTFlatUHD5
UA43MU6100KXXTFlatUHD4
UA40MU6100KXXTFlatUHD4
UA65MU6103KXXTFlatUHD14
UA55MU6103KXXTFlatUHD6
UA43MU6103KXXTFlatUHD4
UA40MU6100KXXTFlatUHD4
UA55M6300AKXXTCurvedFHD3
UA49M6300AKXXTCurvedFHD2
UA55M5500AKXXTFlatFHD3
UA49M5500AKXXTFlatFHD2
UA43M5500AKXXTFlatFHD1
UA49M5100AKXXTFlatFHD2
UA43M5100AKXXTFlatFHD1
UA43M5100DKXXTFlatFHD1
UA40M5100AKXXTFlatFHD1
UA40M5100DKXXTFlatFHD1
UA49M5000AKXXTFlatFHD2
UA40M5000AKXXTFlatFHD1
UA49J5200AKXXTFlatFHD2
UA40J5200AKXXTFlatFHD1
UA40J5200DKXXTFlatFHD1
UA43J5202AKXXTFlatFHD1
UA82NU8000KXXTFlatPUHD18
UA75NU8000KXXTFlatPUHD18
UA65NU8500KXXTCurvedPUHD18
UA65NU8000KXXTFlatPUHD18
UA55NU8500KXXTCurvedPUHD8
UA55NU8000KXXTFlatPUHD8
UA65NU7100KXXTFlatUHD14
UA55NU7300KXXTCurvedUHD6
UA55NU7100KXXTFlatUHD6
UA49NU7100KXXTFlatUHD5
UA43NU7100KXXTFlatUHD4
UA43N5003AKXXTFlatFHD1
UA40J5250DKXXTFlatFHD1
HW-NW700/XT  1
HW-MS6501/XT  1
HW-MS651/XT  1
HW-M4501/XT  1
HW-M550/XT  1

หมายเหตุ:
คูปองในการร่วมสนุกจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 2 เท่าในแต่ละรุ่น พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก https://s-estore.com
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กฎกฎาคม 2561 เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • มีสิทธิ์ร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ซัมซุงที่ร่วมรายการจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
  จำนวน 1 เครื่องขึ้นไป ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/bigmatchbigscreen ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 • ลูกค้าจะได้รับจำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ของแต่ละรุ่นได้ที่ www.ssthwarranty.com/bigmatchbigscreen
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 4 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 5 ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขารังสิต วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • โดยวันเวลาในการจับ และประกาศรางวัล อาจมีการปรับเปลี่ยนจากวันเวลาที่กล่าวข้างต้น
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/bigmatchbigscreen, Facebook page : Samsung Thailand
  และ LINE @SamsungTH และ @SamsungTV ตามวันที่กำหนดของทุกวันที่มีการจับรางวัล
 • ของรางวัลรวม 78 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,743,240 บาท ได้แก่
  รางวัลที่ 1 Samsung QLED TV ขนาด 65 นิ้ว รุ่น Q8C (สัปดาห์ที่ 1-4)
  จำนวน 4 รางวัล สัปดาห์ละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 129,990 บาท
  รวมมูลค่า 519,960 บาท
  รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S9+ (64GB) (สัปดาห์ที่ 1-4)
  จำนวน 12 รางวัล สัปดาห์ละ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 31,990 บาท
  รวมมูลค่า 383,880 บาท
  รางวัลที่ 3 Samsung Smart TV UHD ขนาด 55 นิ้ว รุ่น NU7100 (สัปดาห์ที่ 1-4)
  จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 26,990 บาท
  รวมมูลค่า 539,800 บาท
  รางวัลที่ 4 Samsung Soundbar รุ่น NW700 (สัปดาห์ที่ 1-4)
  จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 18,990 บาท
  รวมมูลค่า 379,800 บาท
  รางวัลที่ 5 Samsung Smart TV FHD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น J5250 (สัปดาห์ที่ 1-4)
  จำนวน 20 รางวัล สัปดาห์ละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,990 บาท
  รวมมูลค่า 319,800 บาท
  รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งจาก 29 ประเทศ * (สัปดาห์ที่ 5)
  จำนวน 2 รางวัล รางวัล 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท
  โดยลูกค้าต้องเลือกประเทศ (ตามรายชื่อด้านล่าง) ในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อลุ้นรางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
  1. เกาหลีใต้
  2. คอสตาริกา
  3. โครเอเชีย
  4. โคลอมเบีย
  5. ซาอุดีอาระเบีย
  6. เซเนกัล
  7. เซอร์เบีย
  8. ญี่ปุ่น
  9. เดนมาร์ก
  10. ตูนิเซีย
  11. บราซิล
  12. เบลเยี่ยม
  13. ปานามา
  14. เปรู
  15. โปรตุเกส
  16. โปแลนด์
  17. ฝรั่งเศส
  18. เม็กซิโก
  19. โมร็อกโก
  20. เยอรมัน
  21. รัสเซีย
  22. สเปน
  23. สวิตเซอร์แลนด์
  24. สวีเดน
  25. ออสเตรเลีย
  26. อังกฤษ
  27. อาร์เจนติน่า
  28. อุรุกวัย
  29. ไอซ์แลนด์

  * เงื่อนไขบัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ระยะเวลารวมขึ้นอยู่กับบริษัทฯ กำหนดตามความเหมาะสม
  • บัตรกำนัลท่องเที่ยวต่างประเทศ ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย
   ค่าเชื้อเพลิงการบิน, ที่พักสำหรับ 2 ท่าน, รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว,
   ค่าอาหารตลอดระยะเวลาเดินทาง, แพ็คเกจทัวร์, ค่ามัคคุเทศก์ ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,
   ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
  • ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2561 และต้องออกเดินทางพร้อมกัน
   ตามวันเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าสินค้า
 • ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา
  อยู่ในประเทศไทย โดยผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) และใบกำกับภาษีมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัทฯ สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดี
  โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด
  ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุด 1 รางวัล เท่านั้น แต่ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ชิงโชคภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หากปรากฏชื่อซ้ำกัน
  คณะกรรมการจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ รวมถึงรุ่นและสีของของรางวัลที่ได้รับ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนชิงโชคเท่านั้น
  โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล
  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232 ต่อ 1 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 20.00 น.)