ลงทะเบียนกิจกรรม Samsung Air Conditioner

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

?

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Samsung Air Conditioner

  • ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Air Conditioner จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รุ่น WIND-FREE™ Plus โมเดล AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST และมูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รุ่น WIND-FREE™ โมเดล AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST พร้อมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยจำกัด ลูกค้า 1 ชื่อ / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัล ตลอดรายการของรางวัลมีจำนวนจำกัด
  • ลูกค้าจะต้อง ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รุ่น WIND-FREE™ Plus โมเดล AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST และ รุ่น WIND-FREE™ โมเดล AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNSTระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561 พร้อมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ https://www.ssthwarranty.com/airconditioner ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2561 เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแนบภาพใบกำกับภาษีฉบับเต็ม หมายเลขเครื่อง (Serial Number) และสำเนาบัตรประชาชนตอนลงทะเบียนให้ครบถ้วนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ Starbucks e-coupon
  • บริษัทฯ จะดำเนินการส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบว่าลูกค้าได้เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ ระบุไว้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ลูกค้าสามารถนำ Starbucks e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Starbucks สาขาในประเทศไทย โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-coupon อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้าน Starbucks กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้ที่ร้านค้า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัท จัดหางานอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด, บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด, บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัทข้างต้น หรือพนักงานของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ซัมซุง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Air Conditioner นี้
  • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วน ตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ Samsung Customer Contact Center 02-689-3232