ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า (Product Registration)

?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

* กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อใช้อ้างอิงในการรับกรมธรรม์

ข้อมูลที่อยู่ (Address)

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม WindFree Warranty

 • โปรโมชันสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, วันที่ซื้อ) หรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สินค้าร่วมรายการขยายระยะเวลารับประกัน 3 ปี ได้แก่
  • WindFree™ Premium Plus :
   AR10AYAAAWKNST, AR13AYAAAWKNST, AR18AYAAAWKNST, AR24AYAAAWKNST, AR10TYAAAWKNST, AR13TYAAAWKNST
  • WindFree™ Premium :
   AR10BYECAWKNST, AR13BYECAWKNST, AR18BYECAWKNST, AR24BYECAWKNST, AR10TYCABWKNST, AR13TYCABWKNST, AR18TYCABWKNST, AR24TYCABWKNST
  • WindFree™ Plus :
   AR10BYHCMWKNST, AR13BYHCMWKNST, AR15BYHCMWKNST, AR18BYHCMWKNST, AR24BYHCMWKNST, AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST, AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST
  • WindFree™ :
   AR10AYECBWKNST, AR13AYECBWKNST, AR18AYECBWKNST, AR24AYECBWKNST, AR10TYECBWKNST, AR13TYECBWKNST, AR18TYECBWKNST, AR24TYECBWKNST, AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST
  • WindFree™ WiFi :
   AR10RYPXAWKNST, AR13RYPXAWKNST, AR18RYPXAWKNST, AR24RYPXAWKNST
  • WindFree™ Lite :
   AR10BYHACWKNST, AR13BYHACWKNST, AR18BYHACWKNST, AR24BYHACWKNST
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • Serial number ของสินค้าต้องมี 15 หลัก จะอยู่บริเวณด้านข้าง/ด้านหลังของสินค้า
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษหลังจากลงทะเบียน และส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน
 • สินค้าตัวโชว์งดร่วมรายการทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร. 026893232 ตลอด 24 ชั่วโมง