ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ 8 Wonders

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

กรอกผลิตภัณฑ์ที่ 1

?
+ เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ / Add more product

ข้อมูลจัดส่งสินค้า (Delivery Address)

ข้อมูลส่วนตัว

* กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อใช้อ้างอิงในการรับของรางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • จำกัดสิทธิลูกค้า 1 ท่าน / 1 ของแถม / 1 รุ่นสินค้า ตลอดรายการ
 • โปรโมชันสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 16 พ.ย. 2561 – 10 ม.ค. 2562
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น RT46K6750DX/ST, WW90K54E0UW/ST, WW80K54E0UW/ST, WA16N6780CV/ST, WA14J6730SS/ST, WA18M8700GV/ST, RT50K6235S8/ST, AR10NYFTCGMNST, AR13NYFTCGMNST, AR18NYFTCGMNST และ AR24NYFTCGMNST ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 – 10 ม.ค. 2562 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 1,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST, AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, และ AR24NYFXAWKNST ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 – 10 ม.ค. 2562 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 3,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น WD12F9C9U4X/ST, WD10N64FR2X/ST, RS54N3103S8/ST, และ RT62K7350BS/ST ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 – 15 ธ.ค. 2561 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 3,000 บาท หากลูกค้าซื้อสินค้ารุ่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2562 ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka มูลค่า 5,000 บาท หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 3,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น AC071KN4PEH/TS, AC100KN4PEH/TS, AC125KN4PEH/TS, และ AC140KN4PEH/TS ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 – 10 ม.ค. 2562 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 6,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น RF56K9040SG/ST, RH58K6687SL/ST, AC071KN4PEH/TS, AC100KN4PEH/TS, AC125KN4PEH/TS, และ AC140KN4PEH/TS ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 – 15 ธ.ค. 2561 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 6,000 บาท หากลูกค้าซื้อสินค้ารุ่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2562 ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka มูลค่า 10,000 บาท หรือบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ดมูลค่า 6,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่น RT38K5534DX/ST, RT46K6740SL/ST, RT53K6655BS/ST, RT58K7005SL/ST, WD90K6410OW/ST, WW10N64FRPW/ST, WW90K6410QW/ST, และ DV90H8000HW/ST ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2562 จะได้รับรหัสส่วนลด Traveloka มูลค่า 1,000 บาท
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน 16 พ.ย. 2561 – 10 ม.ค. 2562 เท่านั้น
 • ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับของแถม
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับของแถมในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 17 ม.ค. 2562 เท่านั้น
 • Serial number ของสินค้าต้องมี 15 หลัก จะอยู่บริเวณด้านข้าง/ด้านหลังของสินค้า
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัล หลังจากลงทะเบียน และส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน
 • กรณีมีลูกค้ามีการคืนสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถม
 • สินค้าตัวโชว์งดร่วมรายการทุกกรณี
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ Samsung Customer Contact Center 02-118-1888 (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น, เครื่องซักผ้า และ ไมโครเวฟ)
  และ 02-118-1889 (สำหรับเครื่องปรับอากาศ) วัน จ. – อ. 10.00น. – 19.00 น.
 • สำหรับกระติกอาหาร Zojirushi และบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด ทางบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
 • สำหรับรหัสส่วนลด Traveloka ทางบริษัทจะได้จัดส่งให้ลูกค้าทาง SMS จากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลด Traveloka

 • สำหรับการจองเที่ยวบิน หรือ ที่พัก
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้สำหรับ 1 การจอง โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำ
 • ส่วนต่างราคาไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ บริการรูปแบบอื่น ๆ ได้
 • สำหรับการจองเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศ
 • สำหรับการจองที่พักทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้กับโรงแรมและห้องพักทุกแห่ง ทุกรูปแบบ โดยไม่จำกัดวันเข้าพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • สามารถใช้กับการชำระเงินในสกุล บาท เท่านั้น
 • สำหรับการจองตั้งแต่: วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2019
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับการจองผ่านผ่านทางเว็บไซต์ Traveloka โมบายเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน Traveloka (เวอร์ชั่น 2.15.0 ขึ้นไป)
 • เมื่อใช้คูปองส่วนลดที่มีมูลค่ามากกว่ายอดชำระ คูปองจะถูกใช้โดยอัตโนมัติและการจองของคุณจะได้รับการยืนยันในทันที
  กรณีที่ไม่ต้องการให้การจองได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ กรุณาใช้คูปองส่วนลดที่มีมูลค่าต่ำกว่ายอดชำระ
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลด หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
 • การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือ กระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการออกรหัสส่วนลดทดแทน ในกรณีที่รหัสส่วนลดหมดอายุการใช้งาน ถูกยกเลิก หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด

 • รางวัลบัตรเติมน้ำมัน พีทีที พริวิเลจการ์ด สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เท่านั้น
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากใช้ไม่เต็มมูลค่าของบัตร แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้
 • บัตรนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันออกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องใช้วงเงินในบัตรให้หมดก่อนวันหมดอายุ เมื่อบัตรหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุหรือโอนมูลค่าคงเหลือไปบัตรอื่นได้ทุกกรณี (สามารถดูวันหมดอายุได้ที่หลังบัตร)
 • บัตรนี้เปรียบเสมือนเงินสด กรณีบัตรสูญหาย ไม่สามารถทำการอายัดออกบัตรใหม่ หรือชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากบัตรสูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลายหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร เนื่องจากบัตรของขวัญมิได้ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของไว้ในระบบและสามารถเปลี่ยนผู้ถือได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือภายในบัตร ได้จากใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip) หรือ ติดต่อ KBANK Call Center 02-888-8822