ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

สินค้ารุ่นที่ร่วมในการรับประกัน 5 ปี

 • Refrigerator ตู้เย็น
  • ตู้เย็น 1 ประตู : RZ32T7445AP/ST
  • ตู้เย็น bottom mount freezer : RB33T3070AP/ST, RL4003SBAB1/ST
  • ตู้เย็น FDR/Multi : RF60A91R177/ST, RF48A4000M9/ST, RF49A5032B1/ST, RF65A9771B1/ST, RF59CB001AP/ST
  • ตู้เย็น side by side : RH64A53F115/ST, RH64A53F12C/ST, RS62R50012C/ST, RS62R5001B4/ST, RS62R5001M9/ST, RS62T5F01B4/ST, RS64R5131B4/ST, RS64T5F01B4/ST
  • ตู้เย็นสองประตู 400L : RT38K501J12/ST, RT38K501J3P/ST, RT38K501J8A/ST, RT38K501J8C/ST, RT38K501J8G/ST, RT38K501J2C/ST, RT43K6230BS/ST, RT43K6230S8/ST, RT46K6750DX/ST, RT46K6855BS/ST, RT50K6235S8/ST, RT53K6655BS/ST, RT62K7350BS/ST, RT47CB668422ST, RT47CB6644C2ST, RT47CG6644S9ST, RT42CB66443VST, RT42CB66443PST, RT42CB664412ST, RT42CB66448CST, RT42CB66448AST, RT42CB664422ST, RT42CB6644C2ST, RT42CG6644S9ST
  • ตู้เย็นสองประตู TMF300-400L : RT38K5581BS/ST, RT38CG6684B1ST, RT35CB564422ST, RT35CB5744C5ST, RT35CB5744C1ST
 • Washing Machine เครื่องซักผ้า, เครื่องซักอบผ้า, เครื่องอบผ้า, ตู้อบถนอมผ้า
  • เครื่องซักผ้าฝาหน้า : WW80T3040WW/ST, WW80T4040CE/ST, WW80T504DAW/ST, WF16T6500GV/ST, WF21T9500GV/ST, WW10T634DLE/ST, WW10T734DBX/ST, WW12TP44DSX/ST, WW90T4040CE/ST, WW90T504DAW/ST, WW90T634DLE/ST, WW90T734DBX/ST, WW12BB944DGBST, WF24B9600KV/ST, WW90BB704DGWST, WW90BB744DGEST, WW90T3040WW/ST
  • เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า : WD16T6500GV/ST, WD21T6500GV/ST, WD10T734DBX/ST, WD12TP44DSX/ST, WD90T604DBE/ST, WD90T734DBX/ST, WD12BB944DGBST, WD21B6400KV/ST
  • เครื่องอบผ้า : DV80T5220AW/ST, DV16T9720SV/ST, DV90T7240BX/ST, DV90BB9440GBST, DV17B9750CV/ST
  • ตู้อบถนอมผ้า : DF60R8600CG/ST
 • Air Purifier เครื่องฟอกอากาศ
  • เครื่องฟอกอากาศ : AX32BG3100GBST, AX90R7080WD/ST, AX46BG5000GSST, AX53A9370GE/ST
 • Microwave ไมโครเวฟ, เตาไมโครเวฟ, เตาย่างไมโครเวฟ, เตาอบไมโครเวฟคอนเวคชั่น
  • เตาไมโครเวฟ : MS23T5018AW/ST, MS30T5018AP/ST, MS30T5018UK/ST
  • เตาย่างไมโครเวฟ : MG23K3515AK/ST, MG23K3575AS/ST, MG23T5018CC/ST, MG23T5018CY/ST, MG30T5018CK/ST
  • เตาอบไมโครเวฟคอนเวคชั่น : MC28M6055CK/ST, MC32K7055CT/ST, MC35R8088LE/ST
 • Vacuum Cleaner เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
  • เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย : VS15A6031R1/ST, VS15A6032R7/ST, VS15T7034R1/ST, VS20A958F3B/ST, VS20R9048T3/ST, VS20T7538T5/ST
  • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น : VR05R5050WK/ST, VR30T80313W/ST, VR30T85513W/ST, VR50T95735W/ST
 • เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
  • เตาแม่เหล็กไฟฟ้า : NZ60R3703PK/ST, NZ60R7703PW/ST

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

ข้อมูลที่อยู่ (Address)

เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 5 ปี

ระยะเวลา 1 ม.ค 2566 – 31 ธ.ค 2566

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ และ เครื่องดูดฝุ่นซัมซุงตามรุ่นสินค้าที่ระบุด้านล่าง จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/5ywarranty ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี
 2. ลงทะเบียนได้ทั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2566 – 31 ธ.ค 2566
 3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
  • หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ / Serial no.
  • รุ่นสินค้า / Model
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล์ (E-mail)
 4. หากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกันเนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้ายังจะได้รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติ
 5. การรับประกัน 5 ปีนี้ จะไม่รวมถึงกรณีที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนมีระยะเวลารับประกันยาวกว่า 5 ปี เช่น คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น มอเตอร์ของเครื่องซักผ้า สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/tnc/20year-warranty/
 6. หลังจากที่ลงทะเบียนขยายระยะเวลารับประกันและได้รับการยืนยันทาง SMS แล้ว ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ารับบริการซ่อมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ หากอยู่ในระยะเวลารับประกัน จากศูนย์บริการที่ร่วมรายการ (สามารถตรวจสอบศูนย์บริการที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.samsung.com/th/support/service-center/) โดยมูลค่าความเสียหายจะต้องไม่เกินราคาซื้อของสินค้าดังกล่าว ในกรณีที่ศูนย์บริการประเมินค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อสินค้าหรือกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินค้าคืนตามวงเงินสูงสุดที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ให้แก่ลูกค้า

 7. ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า (รุ่นปี 2565), เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, เตาอบไมโครเวฟ

  ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
  ภายใน 1 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
  มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 70% ของราคาซื้อ
  มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 60% ของราคาซื้อ
  มากกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่ารถ)
  มากกว่า 4 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่ารถ)

  เครื่องซักผ้า (รุ่นก่อนปี 2565), เครื่องดูดฝุ่น

  ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
  ภายใน 2 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
  มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 60% ของราคาซื้อ
  มากกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่ารถ)
  มากกว่า 4 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่ารถ)

 8. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความในใบเสร็จดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 9. ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยให้ถือว่าวันที่เริ่มรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
 10. การรับประกันตามเงื่อนไขนี้เป็นการประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 11. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. การรับประกันสินค้าในปีแรก จะเป็นการรับประกันจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่วนปีที่ 2,3,4 และ ปีที่ 5 จะเป็นความคุ้มครองจากศูนย์บริการ
 14. ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1282 หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.ssthwarranty.com/5ywarranty

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • การใช้สินค้าผิดวิธี การฝ่าฝืนคำเตือน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
  • กรณีตามข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ผลิตตามใบรับประกัน
  • เหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศหรือแมลง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม สงคราม ความกดอากาศ หรือแรงสั่นสะเทือน การจราจล การก่อการร้าย
  • การกัดกร่อน การสึกกร่อน การเป็นรอยหรือการขีดข่วนผิววัตถุ การเสื่อมสภาพ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • การซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่มิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง
  • การติดตั้ง การส่งมอบ การขนส่ง
  • ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟตก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ
  • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ความผิดปกติหรือติดไวรัสของซอฟแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกันทุกกรณี
  • ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิตู้เย็น เป็นต้น
  • ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
 2. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร.1282 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
ช่วงเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. ได้ที่

If you have any question about registation or need to send any document
Business hours Monday - Friday 9:00 a.m. - 6:00 p.m., please contact