ลงทะเบียน Bezel Painting


ประวัติศิลปินโดยย่อ ARTIST'S SHORT BIO

เลือกกรอบ The Frame (Select The Frame)

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญ The Frame bundle Bezel

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung The Frame รุ่นที่ผลิตปี 2022 QA65LS03BAKXXT ในราคา 62,990 บาท และ QA55LS03BAKXXT ในราคา 48,990 บาท ตั้งวันที่ 4 พ.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย 2565 ผ่านเว็ปไซต์ Samsung.com รับฟรี กรอบรูปสุดพิเศษที่ดีไซต์จากศิลปินชื่อดัง
 • สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Samsung The Frame รุ่นปี 2022 ขนาด 55 นิ้ว และ 65 นิ้ว
 • หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของสมนาคุณและสิทธิพิเศษทั้งหมดด้วย
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 15 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/tvs/0per-installment/tnc/
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • Samsung The Frame จะถูกจัดส่ง ภายใน 60 วันหลังจากลูกค้าทำการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับของแถมเป็นกรอบรูปจากศิลปินชื่อดัง ของแถมดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน ภายใน 60 วันหลังจากลูกค้าลงทะเบียนรับกรอบรูปผ่านเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/2022/theframebundlebezel/registration โดยลูกค้าจะสามารถเลือกศิลปินได้ 1 ท่าน/1 สินค้าเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/2022/theframebundlebezel/registration ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2565 ถึง 7 ก.ค 2565
 • กรอบรูปจากศิลปินมีทั้งหมด 25 ลาย 5 ลายต่อ 1 ศิลปิน ลูกค้าสามารถเลือกของแถมจากชื่อศิลปินได้ แต่ไม่สามารถเลือกลายของกรอบรูปที่ศิลปินออกแบบได้ รายชื่อศิลปินได้แก่ คุณธนชัย อุชชิน(ป๊อด),จิตติ จำเนียรไวย(หนุ่ม),วีรญา ยามันสะบีดีน(ไจโกะ),อนันต์ยศ จันทร์นวล(มาร์ค),ปาลฉัตร ยอดมณี(ไอซ์),ปภัส สีแนม(พลู) และ ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน(จร)
 • สินค้าของแถมมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสินค้าแถม 25 ท่านแรกเท่านั้น และสินค้าแถมอาจมีคละสี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการสินค้าแถมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิการรับสินค้าแถมให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้
 • ลูกค้าได้รับสิทธิขยายการรับประกันสำหรับทีวี The Frame เป็นเวลา 3 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายตลอดจนของสมนาคุณและสิทธิพิเศษที่ระบุในเงื่อนไขนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุนี้ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ Call Center โทร 1282